Giao cầu ngắn (short serve, low serve) là kỹ thuật giao cầu tạo điểm rơi của trái cầu ở phía trước mặt của đối thủ, trong vùng MÀU XANH và càng sát lằn ranh giới hạn SHORT SERVE LINE càng tốt.

Chú ý là lằn ranh giới hạn phía SHORT hợp lệ cho giao cầu ngắn này áp dụng chung cho cả hai trường hợp đánh đơn và đánh đôi.
Chú ý là lằn ranh giới hạn phía SHORT hợp lệ cho giao cầu ngắn này áp dụng chung cho cả hai trường hợp đánh đơn và đánh đôi.

Có hai cách giao cầu ngắn: giao cầu ngắn trái tay (backhand short serve) và giao cầu ngắn thuận tay (forehand short serve).

1/ Backhand short serve

(giao cầu ngắn trái tay)

Forehand short serve (giao cầu ngắn thuận tay)

Khi nào dùng kỹ thuật giao cầu ngắn?

– Thường dùng trong kỹ thuật đánh đôi để hạn chế sức tấn công của đối thủ và hy vọng có thể giành được quyền tấn công trước, khi đối thủ buộc phải trả cầu cao lên.

– Khi đối thủ đứng nhận giao cầu khá xa vạch mức chữ T.

[wpfmb type=’info’ theme=1]Tham khảo thêm các kỹ thuật cầu lông cơ bản và kỹ thuật cầu lông nâng cao khác[/wpfmb]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here