Li-Ning Air-Stream N50 III 3 wang yihan li xuerui 1

Vợt Li-Ning Air-Stream N50 III phiên bản Wang Yihan

Li-Ning Air-Stream N50 III 3 wang yihan

Vợt Li-Ning Air-Stream N50 III phiên bản Li Xuerui

Li-Ning Air-Stream N50 III 3 li xuerui

Thống số vợt Li-ning Air-Stream N50 III ( Wang Yihan & Le Xuerui)

 • Độ cứng: trung bình
 • Công nghệ đầu vợt: Isometric
 • Công nghệ khung vợt: TB Nano Dynamic Optimum Frame
  : Wing Stabilizer
  : AirStream System
 • Công nghệ than vợt: TB-Nano Shaft, Bio-Inner Cone, Aerotec Beam System
 • Khối lượng: W3 (3U) (85-89g)
 • Chiều dài vợt : 675mm (26.5 inches)
 • Cỡ cán: S2 (G2)
 • Độ căng khuyến cáo: Ngang 20-26lbs, doc 22-28lbs
 • Điêm cân bằng: 296-300mm (Nặng đầu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here