Li-Ning Flame N50 Fu Haifeng 1

Thông số Vợt Li-Ning Flame N50 Fu Haifeng

  • Độ khó: cao
  • Lối đánh: tấn công
  • Độ dẻo: cứng
  • Công nghệ đầu vợt: Square/Isometric
  • Trọng lượng: 84-89gm(3U-)
  • B.Pt: 7 (Dầu vợt cân bằng)
  • Công nghệ đầu vợt: Carbon Graphite, TB Nano Powertec, PCF Reinforcing Technology, DF Shock Absorption System
  • Công nghệ thân vợt: Carbon Graphite, HB Shaft

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here