Li-Ning Flame N55 III 3 - 1

Li-Ning Flame N55 III 3 - 2

Li-Ning Flame N55 III 3 - 3

Li-Ning Flame N55 III 3 - 4

Li-Ning Flame N55 III 3 - 5

Li-Ning Flame N55 III 3 - 6

Thông số Vợt Li-Ning Flame N55 III

 • Độ dẻo: trung bình
 • Công nghệ đầu vợt: Isometric
 • Công nghệ khung vợt: TB Nano Dynamic Optimum Frame
  : Wing Stabilizer
  : AirStream System
 • Công nghệ thân vợt: TB-Nano Shaft, Bio-Inner Cone, Aerotec Beam System
 • Trọng lượng: W3 (3U) (85-89g)
 • Chiều dài vợt : 675mm (26.5 inches)
 • Cỡ cán: S2 (G2)
 • Độ căng khuyến cáo: Ngang 20-26lbs, Dọc 22-28lbs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here