Li-Ning Rocks N33 II 2 Cai Yun 1

Li-Ning Rocks N33 II 2 Cai Yun 2

Thông số Vợt Li-Ning Rocks N33 II Cai Yun

Màu sắc : vàng sáng & bạc
Độ khó : cao
Lối đánh : tấn công
Độ dẻo : cứng
Công nghệ đầu vợt:  Square/Isometric
Trọng lượng – 3u (84-89gm), 2U (90-95gm)
B.Pt – 6 (Nặng đầu)
CÔng nghệ khung vợt : Carbon Graphite, TB Nano Powertec, PCF Reinforcing Technology, DF Shock Absorption System
Công nghệ thân vợt : Carbon Graphite, HB Shaft
Mức căng khuyến cáo: 22-27 (Tối đa 30lbs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here