Li-Ning TurboCharging N7 Cai Yun 2

Li-Ning TurboCharging N7 Cai Yun 4

Li-Ning Turbo Charging N7 Cai Yun 5

Li-Ning Turbo Charging N7 Cai Yun 7

Li-Ning Turbo Charging N7 Cai Yun 8

Li-Ning Turbo Charging N7 n9 Cai Yun fu hai feng

Thông số Vợt Li-Ning Turbo Charging N7 Cai Yun

 • Độ dẻo :  hơi cứng
 • Công nghệ đầu vợt: Isometric
 • Công nghệ khung vợt: TB Nano Dynamic Optimum Frame, HDF Shock Absorption System, Stabilized Torsion Angle
 • Công nghệ thân vợt: TB-Nano Shaft, Bio-Inner Cone
 • Trọng lượng vợt: W3 (3U) (85-89g)
 • Chiều dài vợt: 675mm (26.5 inches)
 • Kích cỡ cán: S2 (G2)
 • Lực căng khuyến cáo: Ngang 20-26lbs, dọc 22-28lbs
 • Điểm cân bằng vợt: 298-302mm (Năng đầu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here