LI NING Woods N90II - 3

LI NING Woods N90II - 4

Đánh giá Vợt Li-Ning Woods N90 II Lin Dan

Màu: Vàng sáng & Đỏ vàng
Độ khó : cao
Lối đánh : Tấn công
Độ dẻo : cứng
Công nghệ đầu vợt : – Square/Isometric
Nặng – 3u (84-89gm), 2U (90-95gm)
B.Pt – 8 (Head Heavy)
Công nghệ khung vợt – Carbon Graphite, TB Nano Powertec, PCF Reinforcing Technology, DF Shock Absorption System
Công nghệ thân – Carbon Graphite, HB Shaft
Độ căng khuyến cáo: 22-27 (tối đa 30lbs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here