Vợt victor TK-IM3 LTD iron man 1

Vợt victor TK-IM3 LTD iron man 9

Vợt victor TK-IM3 LTD iron man 2

Vợt victor TK-IM3 LTD iron man 3

Vợt victor TK-IM3 LTD iron man 4

Vợt victor TK-IM3 LTD iron man 5

Vợt victor TK-IM3 LTD iron man 6

Vợt victor K-IM3 LTD iron man 7

Vợt victor TK-IM3 LTD iron man 8

Thông số vợt Victor Thruster K-IM Iron Man

– Công nghệ vợt: MaganGraphen® + NANO Resin + Ultra high modulus graphite, Catapult Structure, MaganGraphen®, Hard Cored Technology

– Công nghệ đầu vợt: Isometric

– Khối lượng: 94g

– Cỡ cán: G3

– Cân bằng : Nặng đầu

– Độ dẻo: trung bình

– Mức căng khuyến cáo.: 28lb

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here