vợt victo -meteor mx 90

vợt victor meteor mx 90 2

Tính năng Vợt Victor Meteor MX 90

 

Độ cứng S○●○○○F
Cân bằng: HH○●○○○HL
Độ dài 675 mm
Trọng lượng / Cỡ cán 3U / G5, 4
4U / G5
Độ căng khuyến cáo H ≦ 30 lbs, V ≦ 28 lbs
H ≦ 28 lbs, V ≦ 26 lbs
Công nghệ đầu vợt Hybrid Composite + Carbon XT + Nano Resin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here