Vợt victor super ware 37N 1
Vợt victor super ware 37N 2
Vợt victor super ware 37N 3
Vợt victor super ware 37N 4
Thông số vợt Vitor Super Wave 37N

Độ cứng: S○○●○○F
Độ cân bằng: HH○○●○○HL
Length: 675 mm
Trọng lượng/ Cỡ cán: 3U / G5, 4 (G2, 3)
4U / G5 (G2)
Độ căng khuyến cáo: 3U:H ≦ 30 lbs, V ≦ 28 lbs
4U:H ≦ 28 lbs, V ≦ 26 lbs
Công nghệ khung vợt: Ultra High Modulus Graphite + Nano Resin + E.Titanium
Công nghệ đầu vợt: Ultra High Modulus Graphite + Nano Resin + 7.0 SHAFT

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here