yonex_arcsaber 10 premium

Yonex arcsaber 10 premium

Thông số Vợt Yonex Arcsaber 10 Premium 2012

Màu sắc – Đen carbon
Độ cứng thân vợt : Trung bình
Công nghệ đầu vợt : H.M. Graphite, CS CARBON NANOTUBE, SUPER HMG Shaft – H.M. Graphite, Ultra PEF,New Grommet Pattern, Solid Feel Core, Aero-Box Frame
Trọng lượng/Tay cầm : 3U (85.0-89.9 g) / G4
Độ căng khuyến cá : 22-26(Tối đa 29lbs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here