NR7000LD
Độ cứng trung bình
Khung: Aluminium
Shaft: Graphite, NANOMESH, CARBON NANOTUBE
Weight / Grip Size: 2U (Ave.93g) G4
Stringing Advice: 2U 16-20
Màu Trắng
Đỏ đậm

Đánh giá vợt Yonex nanoray 7000 LD review Danh gia vot Yonex nanoray 7000 LD review 8 Danh gia vot Yonex nanoray 7000 LD review 7 Danh gia vot Yonex nanoray 7000 LD review 6 Danh gia vot Yonex nanoray 7000 LD review 5 Danh gia vot Yonex nanoray 7000 LD review 4 Danh gia vot Yonex nanoray 7000 LD review 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here