NR9000LD
Độ cứng dẻo
Frame: Graphite
Thân vợt: Graphite, NANOMESH, CARBON NANOTUBE
Trọng lượng/ Grip Size: 4U (Ave.83g) G4
Stringing Advice: 4U 19-24
Màu Xanh biển đậm
Trắng

Danh gia vot Nanoray 9000 LD yonex 2 Danh gia vot  Nanoray 9000 LD yonex review 6 Danh gia vot Nanoray 9000 LD yonex review 7 Danh gia vot Nanoray 9000 LD yonex review 8 Danh gia vot  Nanoray 9000 LD yonex review 6 Danh gia vot  Nanoray 9000 LD yonex review 5 Danh gia vot  Nanoray 9000 LD yonex review 4 Danh gia vot  Nanoray 9000 LD yonex review 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here