Mô tả: Công nghê TRI-VOLTAGE SYSTEM cho phép kiểm soát cầu tốt hơn và tăng sức mạng cho cú đập
Mã: VT0
Độ cứng: dẻo
Frame: Graphite, Tungsten
Shaft: Graphite
Weight / Grip Size: 4U (Ave.83g) G4,5
Stringing Advice: 4U 19-24 lbs
Colour: Xanh/Trắng

Danh gia vot Yonex Voltric 0 review 1 Danh gia vot Yonex Voltric 0 review 2 Danh gia vot Yonex Voltric 0 review 3

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here