Description: Hệ thống Tri-Voltage được cải tiến làm tăng sức mạnh cho những cú đập cầu.
Item Code: VT1LD
Flex: Dẻo
Frame: Graphite, Tungsten
Shaft: Graphite
Weight / Grip Size: 3U (Ave.88g) G4,5
Stringing Advice: 3U 19-24
Colour: Trắng
Đỏ đậm

đánh giá vợt Voltric 1 Lin Dan đánh giá vợt Voltric 1 Lin Dan - 2 đánh giá vợt Voltric 1 Lin Dan - 3 đánh giá vợt Voltric 1 Lin Dan - 4 đánh giá vợt Voltric 1 Lin Dan - 5 đánh giá vợt Voltric 1 Lin Dan - 6 đánh giá vợt Voltric 1 Lin Dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here